Důlní geodézie K dosažení přesných a spolehlivých výsledků v náročném prostředí dolů používáme kvalitní měřické vybavení a dané postupy. Máme dlouholeté zkušenosti se zaměřováním v podzemních prostorách a zařízeních pro povrchovou a hlubinnou těžbu a dobývání ložiskových nerostů.

Důlní konstrukce

Zaměřujeme existující a vytyčujeme nově vznikající podzemní prostory, které se skládají z různých částí. Geodetické práce zajistí jejich vzájemnou návaznost.

Zaměřování a vytyčování podzemních prostor:

  • Štoly
  • Šachty
  • Technické zázemí
  • Infrastruktura pro pracovníky
  • Servisní zázemí
  • Technologie pro přepravu a zpracování rubaniny atd.
 

Vytyčovací sítě dle požadované přesnosti

Budování důlní měřické sítě je ovlivněno specifickými podmínkami, ve kterých síť vytyčujeme - omezené možnosti stabilizace, kratší záměry způsobené vlivem stísněných prostor atd.

Věnujeme zvýšenou pečlivost plánování a samotnému průběhu měřických prací, abychom dodržely přesnost požadovaných geometrických parametrů.

 

Laserové skenování

Laserové skenování umožňuje rychlý sběr dat na rozsáhlých územích a s vysokou hustotou bodů. Laserové skenování používáme pro:

  • Sběr dat na rozsálém území v krátkém čase a s vysokou hustotou bodů
  • Dokumentaci dokončených projektů
  • Vyhodnocování podvýrubu a nadvýrubu budovaného důlního díla
  • Porovnávání dokumentace a skutečného stavu důlního díla a následné vyhodnocení stavu 
 

Ražba

Během ražby zajišťujeme vytyčení profilu, na základě kterého se provede navrtání čelby. Rovněž provádíme kontrolu profilu tunelu a vyhodnocujeme podvýrubu a nadvýrubu.

Potřebujete precizně odvedené geodetické služby nebo rychlou radu?
© 2024 Geosystems s.r.o.