Fotogrammetrie Pomocí fotogrametrie zajišťujeme geometrické a polohové vlastnosti objektů na základě zpracování obrazových dat.

Fotogrammetrii využíváme pro:

 • Detailní popis konstrukčních prvků technologických zařízení
 • Dokumentaci historických památek (blízká fotogrammetrie)
 • Tvorbu ortofotomap, digitálních modelů terénu
 • Tvorbu vektorových map velkého a středního měřítka (letecká fotogrammetrie)

Letecké snímkování dronem

Dron používáme k mapování rozsáhlých uzemí a pro tvorbu 3D modelů. Vysoký stupeň automatizace umožňuje přesné plánování letu a zpracování pořízených dat. Oproti klasickým metodám nabízí úsporu času i nákladů.

Nabízí rychlejší sběr dat s přesností na centimetry.
drone

Analýzy

Fotogrammetrické technologie nám díky bezkontaktnímu měření poskytují ucelená data, ze kterých zpracováváme analýzy dle vašich požadavků.

 
Leteckou fotogrammetrii používáme např. pro:
 • Výpočet ploch a kubatur
 • Analýzu členitosti terénu
 • Vyhodnocení hustoty a stavu vegetace

 

Blízká fotogrammetrie se uplatňuje při:

 • Vyhodnocení deformací
 • Výpočtu kubatur
 • Vyhodnocení geometrických parametrů stavebních dílů nebo celých konstrukcí
 

Mračna bodů

Mračna bodů jsou primárním výstupem laserového skenování. Nabídnou vám velké množství jednotlivých bodů, kdy je každý bod definován 3D souřadnicemi. Pro lepší vizualizaci můžeme mračna bodů obarvit dle intenzity odrazu paprsku (v případě laserového skenování) nebo barvami z pořízených fotografií.

Z mračen bodů dokážeme jednoduše extrahovat řezy a dále s nimi pracovat. Využíváme je zejména pro tvorbu digitálních modelů.

Ortofotomapy

Spojením jednotlivých leteckých snímků tvoříme přehledné ortofotomapy území. Výsledná mapa zobrazuje skutečný stav území v okamžiku snímkování. Vysoké rozlišení kamer vám umožní na mapě rozlišit i jemné detaily. Vytvořené ortofotomapy transformujeme do referenčního souřadnicového systému a je možné na nich:

 • Odměřovat souřadnice
 • Měřit vzdálenosti
 • Použít je jako referenci připojenou k vektorovým vrstvám
Ortofotomapy využijete k plánování nebo dokumentaci dílčích etap stavby.

3D modely z leteckého snímkování

Letecké snímkování dronem používáme i k tvorbě 3D modelů, které popisují danou lokalitu.

Tvoříme podrobné modely rozsáhlých území v mnohonásobně kratším čase než při použití klasických metod.

Potřebujete precizně odvedené geodetické služby nebo rychlou radu?
© 2024 Geosystems s.r.o.