Mapování Pro konkrétní účely klientů vyhotovujeme tematické mapy velkých měřítek (podklady pro budoucí výstavbu, dokumentace inženýrských sítí, liniových staveb, mapy závodu atd.). Zajistíme přípravu podkladů, průzkum daného území, vybudování měřické sítě, podrobné měření a výpočetní a zpracovatelské práce.

Zaměření stávajících objektů

Nabízíme kompletní zaměření skutečného stavu budov, které slouží k vytvoření projektové dokumentace (např. pro rekonstrukci stavby). Tímto způsobem lze zejména u historických budov zdokumentovat skutečné vztahy mezi konstrukčními prvky budovy (např. nepravoúhlé stěny).

K zaměření stávajících objektů se využívají klasické geodetické metody nebo laserové skenování. Výsledkem jsou:

  • Půdorysy jednotlivých podlaží
  • Řezy budov
  • Pohledy budov
  • 3D data pro vytvoření modelu

Zaměření stávajícího stavu terénu

Zdokumentujeme stávající stav terénu v dané lokalitě

Zaměřený terén je nedílnou součástí dokumentace a v dalších etapách se využívá např. pro porovnání výchozího stavu s provedenými změnami v terénu. To umožňuje určovat např. kubatury navezeného nebo odvezeného materiálu.

Potřebujete precizně odvedené geodetické služby nebo rychlou radu?
© 2024 Geosystems s.r.o.